Thuisverpleging Huize Maria vzw

Huize Maria is als thuisverpleegdienst sinds 1957 actief in de gemeente Brasschaat. In 1995 verkreeg Huize Maria een erkenning als medisch huis vanwege het RIZIV. De financiering verloopt sindsdien volgens het forfaitaire betalingsysteem. De verpleegkundige zorgen worden met andere woorden door mutualiteiten vergoed per ingeschreven patiënt, niet per prestatie.

Door aan te sluiten bij Huize Maria vzw hebt u de garantie op gelijk welk moment van onze zorg op maat gebruik te kunnen maken. Per ingeschreven lid ontvangt de verpleegdienst maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Dit systeem houdt een rechtstreekse afrekening tussen de zorgverstrekkers (Huize Maria) en de mutualiteiten in, waardoor de zorg voor de patiënt kosteloos is. Dat bedrag wordt berekend op basis van wat de belg gemiddeld kost aan ziekteverzekering. Jaarlijks wordt dat bedrag herbekeken en aangepast door het RIZVIZ. In dit systeem staat solidariteit centraal: de ‘gezonde’ leden dragen zonder eigen financiële inbreng bij aan het budget dat het team van Huize Maria kan aanwenden om de meer hulpbehoevende leden te verzorgen. De inschrijving is gratis, de zorgverlening wordt rechtstreeks en geheel vergoed door uw ziekenfonds.